Uitbesteden Inkoop

Goed inkopen gaat om een goed evenwicht te vinden tussen kwaliteit en kosten. Inkoop betreft alles waar een factuur tegenover staat. Het uitbesteden van de afdeling inkoop kan bijdragen aan de kostenbeheersing en het realiseren van besparingen. Het uitbesteden betreft tactische en operationele inkoop in combinatie met de crediteurenadministratie.

Waarom uitbesteden aan Coppa?

1. Continu hoog niveau van inkoopfunctie.
2. Gegarandeerde inkoopbesparingen.
3. Diepgaande kennis van inkoopcategorieën en markten.
4. Coppa zorgt voor high-end inkoopsysteem.
5. Verlagen proceskosten operationele inkoop.

 

Wat houdt de dienstverlening in?

 

Strategische inkoop

 • Coppa stelt in een Multi disciplinair team, in samenwerking met de medewerkers van de zorginstelling, het inkoopbeleid op.
 • Dit inkoopbeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid van de zorginstelling.
 • In de bijbehorende inkoopkalender staat welke inkoopprojecten er jaarlijks uitgevoerd worden.
 • Dit inkoopbeleid wordt geaccordeerd door de stuurgroep inkoop, waarna Coppa mede verantwoordelijk is voor de implementatie van dit beleid.
 • De rol van de stuurgroep inkoop is dat zij inkoopprojecten accordeert (inclusief projectplannen), offerteaanvragen goedkeurt, gunningsadviezen accordeert en helpt om de benodigde resources vrij te maken voor het uitvoeren van de inkoopprojecten.

 

Tactische inkoop

 • Samen met de interne klanten van de zorginstelling worden inkoopprojecten uitgevoerd (conform de geaccordeerde projectenkalender en projectplannen).
 • Na het opstellen van specificaties en het selecteren van de leveranciers wordt een gunningadvies gemaakt voor de stuurgroep.
 • Pas na accorderen van de stuurgroep worden leveranciers gecontracteerd. de zorginstelling behoudt dus te allen tijde de regie over het inkoopproces.
 • Het uitvoeren van inkoopprojecten vindt plaats in Negometrix. Dit elektronische platform maakt het mogelijk om alle inkoopprojecten te standaardiseren.

 

Operationele inkoop

 • Coppa is verantwoordelijk voor het bestelproces en het nakomen van afspraken zoals deze worden vastgelegd in een SLA.
 • Samen met de zorginstelling worden KPI’s opgesteld om het bestelproces te verbeteren.
 • Indien Coppa de operationele inkoop overneemt dan kan Coppa met bijvoorbeeld het systeem Proquro versie 8.1 uw inkoopfunctie ondersteunen (andere systemen zijn ook mogelijk). Wij richten het systeem zo in dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van webshops van leveranciers, XML-berichten, verplichtingenadministratie, projecten, staffing, diensten, contracten met of zonder ordervrijval.

 

Crediteurenadministratie

 • Coppa is verantwoordelijk voor het factuurcontrole proces en het nakomen van afspraken zoals deze worden vastgelegd in een SLA.
 • Coppa zal dit proces uitvoeren op basis van drie-weg- en twee-wegcontrole.
 • Het aantal probleemfacturen wordt verminderd en wordt samen met inkoop zo snel mogelijk opgelost.
 • Wij richten het systeem zo in dat facturen middels XML berichten binnenkomen en/of via een gescande factuur ter controle kan worden aangeboden aan de budgethouder.

Laatste nieuws

Symposium over het landelijk Implantatenregister

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter

Coppa en CBP gaan samen verder!

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten.

Laatste blogs

Gratis spendanalyses!

Contractmanagement in het Sociaal domein

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand