Blogs

Het kan altijd beter op de OK

Toegevoegd op 05-03-2015 17:28:52 | Door

Drie jaar OK Benchmark

Wij hebben de afgelopen drie jaren de OK prestaties van diverse Nederlandse ziekenhuizen doorgemeten en zien dat het rendement van een OK altijd verbeterd kan worden. Hoe pak je dit aan met behulp van de OK Benchmark?

Ook al heb je bezwaren toch kan je verbeteren

Ook al houd je “zelf al OK-prestaties bij en weet je al goed waar je staat”,
ook al is de “beschikbare OK-data niet te vertrouwen”,
ook al ga je ervan uit dat “het gedrag van artsen toch niet zal veranderen”,
ook al zijn “OK-programma’s grotendeels onvoorspelbaar”,
ook al hebben “verbeteracties in het verleden ook geen nut gehad”,
ook al “doet primaire focus op rendement afbreuk aan de kwaliteit van de zorg”.

Toch zien wij dat bij veel OK’s geen echte transparantie is over de geleverde prestaties,
toch zegt ook minder betrouwbare data altijd iets over de prestaties,
toch is het merendeel van de artsen, zowel operateurs als anesthesiologen, wel bereid om verbeteracties door te voeren,
toch is onvoorspelbaarheid ook in te plannen,
toch wordt zowel het rendement alsmede de kwaliteit tegelijk verbeterd als men in actie komt,
toch hebben wij rendementsverbetering binnen OK’s gerealiseerd.

Met de OK-Benchmark kom je verder.

Gewoon doen en niet zeuren

Daarom merken wij met onze benchmark dat dé aanpak om te komen tot rendementsverbetering op een Operatiecentrum loopt volgens de volgende cyclus:

 • ten eerste creëer je met de OK Benchmark inzicht in het eigen presteren en vergelijking met gemiddelden of best-in-class prestaties bij andere ziekenhuizen.
 • ten tweede analyseer je op basis van de benchmarkinformatie waar rendementsverbetering te behalen valt; daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld benuttingvergroting, formatiedaling, leegstandsvermindering, afname annuleringen en reduceren uitloop. Als organisatie stel je vervolgens heldere doelen welk rendement je wil verhogen en maak je hierin duidelijke keuzes; denk hier bijvoorbeeld aan flink terugdringen leegstand en accepteren dat uitloop iets oploopt.
 • ten derde benoem de verbeteracties die je moet uitvoeren om de rendementsverbetering te realiseren; daarbij kan je onder andere denken aan een betere mix van niet- en wel lucratieve ingrepen, het vrijhouden van een extra spoedkamer, het beter plannen met behulp van historische tijden op artsniveau, het efficiënter opstellen van het dienstenrooster, het korten of opplussen van vrij te geven OK-sessies voor specialismen, het strenger sturen op wisseltijden, het beter clusteren van voorspelbare korte met lange minder voorspelbare ingrepen, het vergroten van het teamgevoel op de OK en met team het geplande programma altijd afmaken.
 • ten vierde voer je de hiervoor genoemde verbeteracties projectmatig uit met een heldere projectsturing en betrokkenheid van RvB, management, operateurs, anesthesiologen, OK-personeel en verpleegafdelingen.
 • Vervolgens komen we weer bij het eerste punt terecht waar met behulp van de benchmark gemeten kan worden of de voorgestelde rendementsverbetering ook echt behaald is met de verbeteracties.

Durf je de uitdaging aan?

Ja, wij hebben gezien dat financiële rendementsverbetering met 5-20% en kwaliteitverhoging mogelijk is op OK’s van Nederlandse ziekenhuizen. Het is meer de vraag of een ziekenhuis bereid is duidelijke doelen te stellen, keuzes te maken en deze uitdaging aan te gaan dan dat getwijfeld moet worden of verbetering überhaupt mogelijk is. Dit is wat er speelt in Nederlandse ziekenhuizen.

 

paul.gelderman@coppa.nl, 06-38820035

INGEDEELD ONDER: , , , , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

OK Benchmark 2015

Toegevoegd op 30-09-2014 13:44:04 | Door

Een geheel nieuw overzicht is opgenomen in de poster waarin de opzet en toegevoegde waarde van de OK Benchmark in 2015 voor de aangesloten ziekenhuizen wordt toegelicht. De OK Benchmark blijkt in de praktijk een opmaat te zijn om verbetertrajecten in te zetten om de doelmatige inzet van OK capaciteiten (patiënten, artsen en OK-personeel, apparatuur, instrumenten) te vergroten. Transparantie van de prestaties van een OK geeft onderbuik gevoelens en emoties over het reilen en zeilen van een OK een betere rationele basis. Dit is dan weer een goed vertrekpunt om verbeteracties in te zetten. Poster OK Benchmark 2014-4.

INGEDEELD ONDER: | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

OK Benchmark 2013

Toegevoegd op 04-10-2013 09:04:09 | Door

MEER INFO OVER DE OK-BENCHMARK

In 2012 is Coppa gestart met de OK Benchmark voor perifere, algemene en topklinische ziekenhuizen. Destijds is een pilot gestart met vijftien ziekenhuizen. In samenspraak met de deelnemende ziekenhuizen is besloten een professionele ok-benchmark op te zetten. Om dit te bereiken wordt aan deelnemers een maandelijkse financiële bijdrage gevraagd. Het streven is om 2013 met zo’n 20 deelnemers af te sluiten en 2014 met 30 deelnemers. 

Doelstelling
Doelstelling van de benchmark is het creëren van een sturingsinstrument om de doelmatigheid van het operatiecentrum binnen een ziekenhuis te optimaliseren. Door inzicht in de prestaties te geven is het mogelijk verbetertrajecten in te zetten om de planning en realisatie van OK-sessies te optimaliseren. Deze benchmark is niet alleen bedoeld om de deelnemers een spiegel voor te houden, maar probeert vooral concrete handvatten te geven om verbetertrajecten succesvol uit te voeren.

OK programma

Aanvullende diensten
Deelnemers leveren periodiek (bij voorkeur per kwartaal) de relevante OK-data aan waarmee de benchmark aangevuld wordt met de meeste recente prestaties. Na verwerking kan dit dan direct in de online benchmark-base worden ingezien. Binnen de benchmark wordt een automatische analyse uitgevoerd op de aangeleverde data die voor de deelnemers in beknopte rapportagevorm is uitgewerkt inclusief toelichting. Naast de online benchmark bieden wij het deelnemende ziekenhuis de mogelijkheid om jaarlijks voor een adviesbezoek langs te komen om een specifiek thema uit te diepen. Ook worden er jaarlijks twee plenaire themabijeenkomsten gehouden voor alle deelnemers. De benchmark biedt ook een helpdesk die via mail en telefoon kan worden benaderd om specifieke vragen of verzoeken in behandeling te nemen.

MEER INFO

INGEDEELD ONDER: | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Nieuwsberichten

OR-benchmark English presentation

Toegevoegd op 30-04-2014 15:23:09 | Door

For our international aspirations we put together an english presentation of our Dutch OR-Benchmark. Members of the OR-benchmark can continuously monitor, benchmark and improve their OR-performance and effectiveness.

Presentation Coppa OR benchmark – English

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2012

Toegevoegd op 03-01-2014 13:16:46 | Door

Op 17 december 2013 heeft Coppa weer de jaarlijkse ligduurmonitor gepubliceerd. Vanaf 2008 t/m 2012 zijn nu de ontwikkelingen in ligduur onderzocht. De gewogen gemiddelde ligduur is ook in 2012 weer verder met 4,7% afgenomen naar 2,84 dagen. Via paul.gelderman@coppa.nl kunt u de rapportages en de ranglijsten opvragen of downloaden via deze link. Op de volgende pagina Persbericht Ligduurmonitor 2012 kunt u ons perbericht over het uitbrengen van de ligduurmonitor lezen.

skipr ligduur

Paul Gelderman

Sociale media

 
   

Laatste Tweets

Tweets

 • Coppa sponsort het Zorgvisie facility congres. Op dit congres zetten wij het uitbesteden van inkoop op de kaart. Hie…https://t.co/TCMuRY2RGn

  Tweeted on April 8, 2015 by PaulGelderman

 • https://t.co/IEyYZk5Dly De andere kant van het verhaal over bureaucratie in de zorg. Zorgverzekeren is nu eenmaal een voortdurende evenwich…

  Tweeted on April 2, 2015 by PaulGelderman

 • Trainee/afstudeerder OK Benchmark / jaarlijks ligduur onderzoek. We zijn op zoek naar een ambitieuze slimme afstudeerder of trainee die ons…

  Tweeted on March 20, 2015 by PaulGelderman

Tags

Junior consultant contractmanagement ziekenhuis sustainable worldclasshealthcare bas bouwman Audit Milou van Teeffelen besparingen duurzaam mvo mvi patientenlogistiek ziekenhuizen inkoop