Blogs

OK Benchmark 2015

Toegevoegd op 30-09-2014 13:44:04 | Door

Een geheel nieuw overzicht is opgenomen in de poster waarin de opzet en toegevoegde waarde van de OK Benchmark in 2015 voor de aangesloten ziekenhuizen wordt toegelicht. De OK Benchmark blijkt in de praktijk een opmaat te zijn om verbetertrajecten in te zetten om de doelmatige inzet van OK capaciteiten (patiënten, artsen en OK-personeel, apparatuur, instrumenten) te vergroten. Transparantie van de prestaties van een OK geeft onderbuik gevoelens en emoties over het reilen en zeilen van een OK een betere rationele basis. Dit is dan weer een goed vertrekpunt om verbeteracties in te zetten. Poster OK Benchmark 2014-4.

INGEDEELD ONDER: | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

OK Benchmark 2013

Toegevoegd op 04-10-2013 09:04:09 | Door

MEER INFO OVER DE OK-BENCHMARK

In 2012 is Coppa gestart met de OK Benchmark voor perifere, algemene en topklinische ziekenhuizen. Destijds is een pilot gestart met vijftien ziekenhuizen. In samenspraak met de deelnemende ziekenhuizen is besloten een professionele ok-benchmark op te zetten. Om dit te bereiken wordt aan deelnemers een maandelijkse financiële bijdrage gevraagd. Het streven is om 2013 met zo’n 20 deelnemers af te sluiten en 2014 met 30 deelnemers. 

Doelstelling
Doelstelling van de benchmark is het creëren van een sturingsinstrument om de doelmatigheid van het operatiecentrum binnen een ziekenhuis te optimaliseren. Door inzicht in de prestaties te geven is het mogelijk verbetertrajecten in te zetten om de planning en realisatie van OK-sessies te optimaliseren. Deze benchmark is niet alleen bedoeld om de deelnemers een spiegel voor te houden, maar probeert vooral concrete handvatten te geven om verbetertrajecten succesvol uit te voeren.

OK programma

Aanvullende diensten
Deelnemers leveren periodiek (bij voorkeur per kwartaal) de relevante OK-data aan waarmee de benchmark aangevuld wordt met de meeste recente prestaties. Na verwerking kan dit dan direct in de online benchmark-base worden ingezien. Binnen de benchmark wordt een automatische analyse uitgevoerd op de aangeleverde data die voor de deelnemers in beknopte rapportagevorm is uitgewerkt inclusief toelichting. Naast de online benchmark bieden wij het deelnemende ziekenhuis de mogelijkheid om jaarlijks voor een adviesbezoek langs te komen om een specifiek thema uit te diepen. Ook worden er jaarlijks twee plenaire themabijeenkomsten gehouden voor alle deelnemers. De benchmark biedt ook een helpdesk die via mail en telefoon kan worden benaderd om specifieke vragen of verzoeken in behandeling te nemen.

MEER INFO

INGEDEELD ONDER: | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

OK-doelmatigheid onder de loep

Toegevoegd op 13-06-2013 09:53:06 | Door

In het juni nummer van OK Operationeel in het katern Management heeft Coppa een artikel “OK-doelmatigheid onder de loep, de grote databelofte’ geschreven. Hierin wordt uiteengezet welke data over zorgprocessen relevant kunnen zijn maar wordt vooral beschreven waaraan een verbetertraject moet voldoen om de OK-doelmatigheid (verbeteren benutting, in de hand houden uitloop, en terugdringen annuleringen) te optimaliseren.

OK-doelmatigheid (1) OK-doelmatigheid (2) OK-doelmatigheid (3) OK-doelmatigheid (4)

INGEDEELD ONDER: , , , , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Nieuwsberichten

OR-benchmark English presentation

Toegevoegd op 30-04-2014 15:23:09 | Door

For our international aspirations we put together an english presentation of our Dutch OR-Benchmark. Members of the OR-benchmark can continuously monitor, benchmark and improve their OR-performance and effectiveness.

Presentation Coppa OR benchmark – English

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2012

Toegevoegd op 03-01-2014 13:16:46 | Door

Op 17 december 2013 heeft Coppa weer de jaarlijkse ligduurmonitor gepubliceerd. Vanaf 2008 t/m 2012 zijn nu de ontwikkelingen in ligduur onderzocht. De gewogen gemiddelde ligduur is ook in 2012 weer verder met 4,7% afgenomen naar 2,84 dagen. Via paul.gelderman@coppa.nl kunt u de rapportages en de ranglijsten opvragen of downloaden via deze link. Op de volgende pagina Persbericht Ligduurmonitor 2012 kunt u ons perbericht over het uitbrengen van de ligduurmonitor lezen.

skipr ligduur

Paul Gelderman

Sociale media

 
   

Laatste Tweets

Tweets

Tags

besparingen Junior consultant ziekenhuis sustainable contractmanagement worldclasshealthcare bas bouwman Audit Milou van Teeffelen duurzaam mvo patientenlogistiek mvi ziekenhuizen inkoop