Blogs

Zomer op de OK, goed voorbereid op weg

Toegevoegd op 08-07-2015 08:21:02 | Door

Het is zomer, de schoolvakanties beginnen en Nederland gaat met vakantie. De meeste mensen gaan met de auto op vakantie. De automobiel branche, zoals de autofabrikanten, garages en ANWB adviseren om goed voorbereid op weg te gaan. Vaak zijn de voorbereidingen die u moet treffen vanzelfsprekend. Desondanks gaat men vaak te onvoorbereid met de auto op vakantie; 1 op de 5 pechgevallen had voorkomen kunnen worden.

Vakanties hebben ook invloed op het OK complex in het ziekenhuis en leiden ertoe dat er minder operaties uitgevoerd worden. Zowel de vraag neemt af (minder patiënten) als het aanbod (minder beschikbare operateurs en ondersteunend personeel). Hoe kunt u uw OK complex voorbereiden en zorgt u ervoor dat uw OK ook in de vakantie rendabel blijft?

Meten is weten

Om ervoor te zorgen dat uw OK rendabel blijft, is het goed om te weten wanneer, waar en welke piek- en daluren te verwachten zijn. Dit kan verschillen per periode, regio en specialisme. Wanneer beginnen in uw regio de schoolvakanties, zit u met uw ziekenhuis in een grensgebied? Ook is het specialisme van invloed. Het aantal (geplande) sectio’s zal in de zomer niet veel anders zijn dan in het voorjaar. Ja, over het algemeen kunt u zeggen: ‘het is rustiger op de OK tijdens de vakantie’, maar specifieke cijfers om dat te onderbouwen zijn nodig. Op basis van trendanalyses van uw eigen OK en de OK benchmark krijgt u antwoord op deze vragen.

Strategie kiezen

Nu u weet wanneer en waar de aandachtspunten liggen, kunt u zich focussen op de strategie om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Het ziekenhuis kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in rustiger periodes wachtlijsten van bepaalde specialismen weg te werken, een zomerrooster in te voeren, OK’s te sluiten of die geplande verbouwing van het OK complex uit te voeren. Een andere mogelijkheid is om met ziekenhuizen in uw directe omgeving afspraken te maken over samenwerking door operaties bij elkaar onder te brengen.

Om te komen tot een goede strategie maakt u een berekening van de kosten en de baten van de mogelijkheden zodat u weet wat het meest rendabel is voor uw OK complex. Het kiezen voor een bepaalde strategie gaat uiteraard in overleg met de Raad van Bestuur, OK management en de betreffende afdelingen.

Operationele invulling

Doordat u weet wanneer en waar u moet sturen en daarvoor een strategie heeft gekozen, is het belangrijk om hier operationeel invulling aan te geven. Dit heeft niet alleen betrekking op het inplannen van de operaties maar gaat verder, zeker als u kiest voor een strategie die veel afwijkt van de ‘normale’ operationele inrichting van uw OK complex. Een goede uitwerking, waaronder de communicatie met zowel de directe gebruikers van het OK complex als de indirecte gebruikers (afdelingen) is cruciaal. In de communicatie neemt u mee wat er in welke periode (tijdelijk) gaat veranderen, welke invloed en gevolgen deze veranderingen hebben en waar men terecht kan bij vragen en/of incidenten. Zo is iedereen voorbereid.

Goed op weg!

Gaat u met uw OK complex goed voorbereid de vakantie in? Het is misschien te kort dag om voor deze vakantie uw OK te optimaliseren en meer rendement te halen, maar in de toekomst komen ons nog meer zonnige vakanties tegemoet! Stof om in deze vakantie over na te denken.

| THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Minder uitgaven aan geneesmiddelen

Toegevoegd op 03-04-2015 07:06:03 | Door

Gisteren verscheen het nieuws dat er € 150 miljoen minder wordt uitgegeven aan geneesmiddelen. Dit is natuurlijk goed nieuws en zal onze minister Edith Schippers blij maken.  

In het artikel wordt gesuggereerd dat dit voor een groot deel komt door het patentverloop van een aantal geneesmiddelen. Natuurlijk speelt dit een grote rol en afhankelijk van het volume van de betreffende geneesmiddelen kan deze bijdrage groot zijn.  

Waar in dit artikel niet over gesproken wordt, zijn twee andere aspecten die wij in de ziekenhuizen tegenkomen die ook een behoorlijk grote invloed hebben op de verlaging van de uitgaven. Enerzijds betreft dat het inkoopproces en anderzijds een beweging in het kostenbewust voorschrijven van geneesmiddelen. 

Een goed inkoopproces realiseert een goede prijs die een ziekenhuis betaalt voor een geneesmiddel. Hierbij wordt door de apotheek en de afdeling inkoop ook de voorschrijver betrokken. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie van de voorschrijver en biedt meer inzicht in het inkooptraject.

Het bijkomende voordeel van het betrekken van de voorschrijvers is dat zij meer kostenbewust gaan voorschrijven. Voorschrijvers krijgen inzicht in de kosten en zien de verschillen tussen de geneesmiddelen met dezelfde kwaliteit. Dit vergroot het bewustzijn om ook de kosten bij het voorschrijven te betrekken zonder dat dit de zorg aan de patiënt nadelig zou beïnvloeden.

Wanneer binnen de ziekenhuizen inkopers, apothekers en voorschrijvers meer gaan samenwerken verwacht ik dat de besparing van € 150 miljoen nog wel hoger kan worden.

 

INGEDEELD ONDER: | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Inkoop geneesmiddelen: schoenmaker, blijf bij je leest!

Toegevoegd op 19-03-2015 13:43:13 | Door

Bij de inkoop van geneesmiddelen in ziekenhuizen spelen drie partijen een rol: het ziekenhuis als de inkoper van de geneesmiddelen, de leverancier als de verkoper en de zorgverzekeraar bij wie het ziekenhuis de ingekochte geneesmiddelen declareert. Vorig jaar kondigde Achmea aan dat zij ook namens een groep door hun gecontracteerde ziekenhuizen TNF alfaremmers gaat inkopen. Er zijn vier redenen waarom ik van mening ben dat een zorgverzekeraar geen geneesmiddelen zou moeten inkopen.

  1. Productcategorie

De TNF alfaremmers kan je scharen onder een productcategorie met een hoge asset specifity en een hoge onzekerheid, zoals blijkt uit het proefschrift van mijn collega Jeroen Meijer. Dit zijn productgroepen waar de medisch specialisten intensief bij betrokken moeten worden en waarbij je te maken hebt met grote en machtige leveranciers. TNF alfaremmers is op dit moment zo’n productgroep. Vooraf is te voorspellen, op basis van dit proefschrift, dat er nauwelijks besparingen gerealiseerd worden en voor een succesvolle besparing kan een ziekenhuis een dergelijke productcategorie het beste zelf inkopen of tenderen en niet namens een grote groep van ziekenhuizen.

  1. Transparantie

Even googelen levert een hoop informatie op over dit inkooptraject, waaronder de Leidraad en presentaties. Achmea legt het risico van de aanbesteding neer bij de participerende ziekenhuizen en indien je niet meedoet, kan je een korting van 15% verwachten op de vergoeding van TNF alfaremmers. Ook geeft Achmea geen inzicht in de behaalde kortingen van de leveranciers. Ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen van dit gebrek aan transparantie over de prijzen niet enthousiast worden.

  1. Informatieasymmetrie

Zoals gezegd kent dit speelveld globaal drie partijen die zich bezig houden met de markt van TNF alfaremmers: het ziekenhuis, de leverancier en de zorgverzekeraar. Bij de inkoop weet het ziekenhuis welke aanbiedingen worden gedaan door de verschillende leveranciers, maar niet wat de leveranciers andere ziekenhuizen aanbieden. De leverancier weet welke aanbiedingen hij doet bij de verschillende ziekenhuizen maar niet wat de concurrenten aanbieden. De zorgverzekeraar heeft al deze informatie wel en weet dus precies van alle ziekenhuizen welke en hoeveel geneesmiddelen zijn afgenomen tegen welke prijs. Kennis die voor de ziekenhuizen en leveranciers niet voorhanden is.

De zorgverzekeraar heeft dus de meeste informatie en hierdoor ontstaat een informatieasymmetrie en daar kan een partij misbruik van maken omdat opportunisme nu eenmaal een menselijke eigenschap is.

  1. Programma van eisen

Een essentieel onderdeel van een inkooptraject is een goed programma van eisen. De voorschrijvers moeten bij het opstellen hiervan nauw betrokken zijn en hen moet gevraagd worden naar de specificaties wanneer welk geneesmiddel voorgeschreven kan worden. Ik vraag me op welke manier de zorgverzekeraar voorschrijvers betrokken heeft bij het opstellen van een programma van eisen aangezien veruit de meeste voorschrijvers in het ziekenhuis patiënten behandelen en niet bij een zorgverzekeraar werkzaam zijn.

Om ervoor te zorgen dat een inkooptraject van een dergelijke productcategorie wel tot een succes leidt, dient een ziekenhuis zelf de inkoop van geneesmiddelen te organiseren. Alleen op die manier krijgt de patiënt het beste geneesmiddel voor een scherpe prijs. Dit gebeurt niet wanneer een zorgverzekeraar op de stoel van het ziekenhuis gaat zitten. Pas wanneer ziekenhuizen eerst zelfstandig in staat zijn deze productgroep te tenderen met een preferentiebeleid, is een volgende stap dat gezamenlijk te doen. Maar dan wel middels een andere structuur dan Achmea nu gebruikt.

INGEDEELD ONDER: , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Nieuwsberichten

Mooi contract voor verband en gipsverband

Toegevoegd op 09-06-2017 15:08:48 | Door

Iris Spanjer (interim inkoopprofessional Coppa) heeft een zorginstelling geholpen om te komen tot een nieuw contract voor verband en gipsverband.

De zorginstelling had achttien leveranciers voor de levering van verband en gipsverband. De doelstelling van de zorginstelling was haar totale assortiment onder te brengen bij één tot drie leveranciers. Uitgangspunten bij het contracteren van een leverancier was het inkopen van een kwalitatief hoogstaand productassortiment tegen een concurrerende prijsstelling. Hierbij was voor de zorginstelling samenwerking en overleg met de leverancier en scholing van groot belang.

Het wond- en basisverband gaat de komende jaren geleverd worden door één leverancier, de besparing voor de zorginstelling is bijna 50 %!!!!! Het gipsverband zal ook geleverd worden door één leverancier, wat een besparing van 23 % oplevert.

Het inkooptraject heeft een vermindering van het aantal leveranciers, kwalitatief hoogstaande producten en een aanzienlijke besparing opgeleverd.

Verse streekproducten voor cliënten Wilgaerden

Toegevoegd op 28-03-2017 09:22:50 | Door

René Sassen (senior inkoopprofessional van Coppa) heeft Wilgaerden (ouderenzorg West-Friesland) geholpen om te komen tot een leveringscontract voor een nieuw voedingsconcept. Onderstaande persbericht hierover is door Wilgaerden uitgebracht.

Van links naar rechts:
Mike Venekamp – Handelshuis Atlantis
Iris van Bennekom – Bestuurder Wilgaerden
Arend Jan Pothof – Distrivers

René Sassen- Inkoop Wilgaerden (Coppa).

 

PERSBERICHT
27 maart 2017

Verse streekproducten voor cliënten Wilgaerden

Op maandag 27 maart 2017 hebben Wilgaerden, Distrivers en Atlantis Handelshuis een leveringscontract ondertekend voor een nieuw voedingsconcept. Wilgaerden wil meer aandacht voor vers bereid eten met 50% streekgebonden producten. Samen willen ze de voedselverspilling drastisch verminderen en de regionale economie zoveel mogelijk ondersteunen.

Wilgaerden streeft naar een restaurantformule waarin gezond en gastvrij centraal staan. Naast zoveel mogelijk vers en regionaal eten willen ze de voedselverspilling met de helft reduceren. Daarmee leveren ze een bijdrage aan gezond, vers en duurzaam eten voor ouderen. Om deze doelstellingen te realiseren werkt Wilgaerden samen met haar huidige leverancier Distrivers. Daarnaast is Distrivers een samenwerking aangegaan met Atlantis Handelshuis en stelt hiermee regionale producten en expertise beschikbaar. Naast een opleidingstraject met culinair specialisten van Distrivers, leren de koks van Wilgaerden via de masterclass “Duurzaam en Gezond aan Tafel” van Stichting Diverzio hoe ze de hoeveelheid voedselafval kunnen verminderen.

De koks van Wilgaerden koken zoveel mogelijk met de beschikbare (seizoens-)groenten en producten. Dat levert voor de cliënten vers, smakelijk en gezond eten op. Door de producten uit de regio wordt het aantal vervoerskilometers sterk verminderd en dat is goed voor het milieu.

De koks van Wilgaerden zijn blij, nu regionale producten toegevoegd zijn aan het assortiment en deze eenvoudig en vertrouwd via Distrivers kunnen worden besteld. Kok Gerard Dekker van locatie Het Noorderlandhuis in Hoogkarspel: “Ik ben blij dat ik meer met verse producten kan werken. Dat geeft meer smaak aan de maaltijden en het is gewoon leuk om te weten waar de ingrediënten vandaan komen, er wordt veel over gesproken.”

Ook Munisamy Jayabalan, kok van de locatie Westerhof in Enkhuizen: “Als ik vertel dat de savooiekool door Maarten Hart uit Andijk is geteeld, reageren de gasten zeer positief omdat zij deze teler kennen. Vervolgens komen de mooiste verhalen los.”

Door de samenwerking met Distrivers en Atlantis kan Wilgaerden de voeding goed en duurzaam organiseren met het cliëntbelang voorop.

Einde persbericht

Ligduurmonitor 2013-2014 uitgebracht

Toegevoegd op 18-01-2016 22:35:57 | Door

Eind vorig jaar is de nieuwe ligduurmonitor 2013-2014 door Coppa ontwikkeld. Een trendbreuk van de daling van de gemiddelde gewogen ligduur is in deze twee jaar ontstaan in vergelijking met de 5 jaren daarvoor. Via deze link is de monitor te downloaden.

Themabijeenkomst OK benchmark een succes!

Toegevoegd op 13-03-2015 08:43:32 | Door

Woensdagmiddag 11 maart organiseerde Coppa de OK benchmark themabijeenkomst. Een mooie mix van deelnemende en geïnteresseerde ziekenhuizen was hierbij aanwezig. Na een spannende quiz over de OK benchmark volgden presentaties van Paul Gelderman (partner Coppa) en Lizette Berkx (Erasmus MC) om vervolgens verschillende thema’s met elkaar te bespreken. Leuke discussies over benutting, leegstand, formatie en kosten van de OK zijn de revue gepasseerd. De presentatie van Paul Gelderman is hier terug te zien: Presentatie OK benchmark 11 maart website. Artikelen van Lizette Berkx, waarop haar presentatie is gebaseerd, zijn hier te vinden. In het najaar zal opnieuw een themabijeenkomst georganiseerd worden.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de OK benchmark of meer willen weten over de themabijeenkomst dan horen wij dat graag.

Ligduurmonitor 2013-2014

Toegevoegd op 25-02-2015 12:17:52 | Door

Coppa publiceert sinds 2011 de ligduurmonitor. De ligduurmonitor zal vanaf 2015 om het jaar gepubliceerd worden. Na de zomer zal de ligduurmonitor 2013-2014 verschijnen.

Themabijeenkomst OK benchmark 11 maart

Toegevoegd op 23-01-2015 12:26:30 | Door

Geïnteresseerd hoe u het maximale uit uw OK kan halen? Kom dan naar de themabijeenkomst van de OK benchmark op woensdagmiddag 11 maart. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de diverse gebruiksmogelijkheden van de landelijke OK benchmark. Opvallende ontwikkelingen die we de afgelopen drie jaren in de benchmark zien worden in hun context geplaatst. Tijdens een workshop worden ervaringen op de OK uitgewisseld en verbeteringen besproken.

Wilt u zich opgeven of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Sonneveld. (rutger.sonneveld@coppa.nl).

 

OR-benchmark English presentation

Toegevoegd op 30-04-2014 15:23:09 | Door

For our international aspirations we put together an english presentation of our Dutch OR-Benchmark. Members of the OR-benchmark can continuously monitor, benchmark and improve their OR-performance and effectiveness.

Presentation Coppa OR benchmark – English

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2012

Toegevoegd op 03-01-2014 13:16:46 | Door

Op 17 december 2013 heeft Coppa weer de jaarlijkse ligduurmonitor gepubliceerd. Vanaf 2008 t/m 2012 zijn nu de ontwikkelingen in ligduur onderzocht. De gewogen gemiddelde ligduur is ook in 2012 weer verder met 4,7% afgenomen naar 2,84 dagen. Via paul.gelderman@coppa.nl kunt u de rapportages en de ranglijsten opvragen of downloaden via deze link. Op de volgende pagina Persbericht Ligduurmonitor 2012 kunt u ons perbericht over het uitbrengen van de ligduurmonitor lezen.

skipr ligduur

Paul Gelderman

Sociale media

 
   

Laatste Tweets

Tweet

Tags

ziekenhuis bas bouwman Junior consultant inkoopsamenwerking worldclasshealthcare ok-benchmark contractmanagement Audit besparingen duurzaam mvo mvi patientenlogistiek ziekenhuizen inkoop

    Projecten

  • Overnemen van inkoopfunctie

    Een groot aantal Coppa collega's maken zich hard voor een efficiëntere inkoopafdeling binnen een zorgorganisatie bestaande uit ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg. Het Coppa team