Blogs

Er zijn geen blogs beschikbaar.

Nieuwsberichten

Hoe kunnen zorgorganisaties slimmer en zuiniger inkopen?

Toegevoegd op 22-09-2016 15:05:28 | Door

Het ministerie van VWS stelt een subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die willen onderzoeken hoe zij de inkoop van goederen en diensten verder kunnen professionaliseren. 

 

Onder inkoop verstaan we: de aanschaf van alle goederen en diensten waar een factuur tegenover staat. Het professionaliseren van de inkoop kan een organisatie veel besparingen kan opleveren. Ook kan het ervoor zorgen dat de inkoop het primair proces beter ondersteunt. Daarom stelt het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar om een inkoopanalyse te laten uitvoeren. Voorwaarden om van deze subsidie gebruik te maken:

  • uw organisatie heeft een omzet van > 10 miljoen;
  • uw organisatie is Wlz-gefinancierd;
  • u heeft bestuurlijk commitment.

Stap 1: quick scan

Als uw organisatie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u zich allereerst aanmelden voor een quick scan. Daaruit moet blijken of er daadwerkelijk een besparingspotentieel ligt door het verbeteren van de inkoopfunctie. Deze quick scan laat zien welke mate van inkoopvolwassenheid uw organisatie heeft bereikt.

Stap 2: gedetailleerde inkoopanalyse

Op basis van de quick scan wordt vervolgens een beperkt aantal organisaties uitgenodigd om een gedetailleerde inkoopanalyse te laten uitvoeren door een onafhankelijk inkoopadviesbureau. Op basis van deze analyse kunt u vervolgens stappen zetten om het verbeterpotentieel te verzilveren.

Subsidie

VWS stelt een bijdrage beschikbaar voor twintig inkoopanalyses bij Wlz-gefinancierde organisaties. Die bijdrage houdt in: vijftig procent van de externe kosten met een maximum van €10.000,-. De externe kosten zitten hem met name in de kosten die worden gemaakt voor het inkoopadviesbureau. De subsidie is tot eind 2016 beschikbaar. Afgesproken is dat VWS geen recht heeft op inhoudelijke informatie uit de inkoopanalyses.

Om voor deze financiële bijdrage in aanmerking te komen, stelt VWS de voorwaarde dat uw organisatie een inkoopanalyse laat uitvoeren door een onafhankelijk inkoopadviesbureau, conform een vooraf vastgestelde methodiek. Deelnemers zijn vrij in de keuze van een bureau. De analyse zal ten minste een scherp zicht op het incidentele en structurele besparingspotentieel moeten opleveren.

Tegenprestatie

Een andere subsidievoorwaarde is dat uw organisatie als tegenprestatie minimaal twee bijeenkomsten organiseert om uw ervaringen met andere organisaties te delen. De eerste bijeenkomst organiseert u kort nadat de inkoopanalyse is uitgevoerd. De tweede bijeenkomst organiseert u na enkele maanden als het traject van inkoopverbetering begint te renderen. De bestuurder die de inkoop in de portefeuille heeft, nodigt hiervoor collega-instellingen uit op het niveau van raden van bestuur, directeuren en managers servicebedrijf. Het hele traject vereist dus ook een bestuurlijk commitment.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u terecht bij Albert Popken (albert.popken@coppa.nl) en Nadia Urich (nadia.urich@coppa.nl) bereikbaar op 085-0410050.

Nadia Urich

Sociale media

 
 

Laatste Tweets

Tweet

Tags

ziekenhuis bas bouwman Junior consultant inkoopsamenwerking worldclasshealthcare ok-benchmark contractmanagement Audit besparingen duurzaam mvo mvi patientenlogistiek ziekenhuizen inkoop