Blogs

Psychopaat aan het werk

Toegevoegd op 30-05-2016 14:15:08 | Door

Het is al weer een tijd geleden dat veilen een hype was. Je telde niet mee als je kantoorartikelen niet veilde met een e-reversed auction. De uitkomsten van de veilingen waren op papier verbazingwekkend door de enorme besparingen van soms meer dan 50 procent. De laatste tijd zie je dat inkopers veel minder gebruik maken van deze inkoopstrategie. In dit blog zal ik stilstaan bij de ervaringen die opgedaan zijn met contracten die tot stand zijn gekomen met behulp van een e-reversed auction. Vervolgens wil ik een aantal condities schetsen waaronder veilen de beste inkoopstrategie is.

Het cashen van de eerder genoemde papieren besparingen bleek in de praktijk lastig omdat leveranciers, en niet alleen van kantoorartikelen, probeerden om hun omzet gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen door bijvoorbeeld “goedkope” artikelen uit het assortiment te halen en te vervangen door duurdere alternatieven. Fatsoenlijk contractmanagement op een inkoopcategorie als kantoorartikelen is niet echt sexy en vooral tijdrovend als je niet over de juiste tools beschikt. Helaas is dat wel nodig om de juiste prijzen te behouden.

Een aantal brancheverenigingen waaronder de schoonmaak wil überhaupt niet meer veilen. Het effect van de marktwerking in de veiling was dusdanig groot dat leveranciers onder de kostprijs hun diensten aanboden. De verleiding om steeds verder te zakken met prijzen in een veiling is verleidelijk en voor bedrijven die op omvallen staan of die recent een aantal opdrachten verloren hebben, is die verleiding haast niet te weerstaan.

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met veilen van uiteenlopende productgroepen zoals trainingen, netwerk componenten, internetdiensten, bouwkundige- en installatiewerkzaamheden, bouw, pacemakers, medische disposables, energie, voeding, schoonmaak en ook de eerder genoemde kantoorartikelen. Allemaal even succesvol maar geen enkele aanbesteding leek op de andere. Voor de duidelijkheid: het succes van de veiling kan je op twee momenten meten. In eerste instantie direct na de veiling wanneer de prijs is bepaald en vervolgens na circa twee jaar als het contract geïmplementeerd is wanneer de samenwerking met de leverancier uitgekristalliseerd is.

Veilen is de agressiefste manier om te komen tot een prijs. Door een volledige focus op de prijs ontbreekt het aan de mogelijkheid om signalen van een leverancier om te zetten in een aangepaste inkoopstrategie zoals in een onderhandeling van zelf gebeurt tenzij je als onderhandelaar psychopathische neigingen hebt. Soms zijn signalen van een leverancier terecht en moeten ze ter harte genomen worden maar soms zijn ze dat ook niet. In alle gevallen kan een veiling ze niet verwerken en dat kan dus positief uitpakken in financiële zin. Maar voordat je een psychopaat je onderhandelingen laat voeren doe je er verstandig aan om je goed voor te bereiden.

In de voorbereiding zijn er twee zaken die je moeten kennen: 1) hoe ziet mijn markt er uit? en 2) wat wil ik precies hebben? Als er onvoldoende marktwerking is en er blijft maar één leverancier over die serieus wil bieden dan zal zijn hoogste bod ook het eindbod zijn waardoor je de hoofdprijs betaalt. Als je niet precies omschrijft wat je nodig hebt, dan zal de leverancier die de opdracht gegund krijgt, alles in het werkstellen om zijn lage marges te compenseren. Ten slotte kan er sprake zijn van negatieve marges die de leverancier de das om kunnen doen waardoor je zonder leverancier eindigt.

De uitdaging in de zorg is dat inkopers vaak niet gespecialiseerd zijn in de betreffende productcategorie en daarmee de markt niet kennen en veilen een te groot risico wordt. Een inkoper die zich gespecialiseerd heeft in een productcategorie kent de markt en zijn dynamiek. Bovendien kan een gespecialiseerde inkoper een interne klant helpen met het specificeren van wat benodigd is daar waar een gewone inkoper vaak alleen het inkoopproces kan begeleiden.

Ironisch genoeg is de inkoper die wel gespecialiseerd is in een inkoopcategorie, ook vaak niet genegen om middels een veiling tot gunning over te gaan omdat hij meent de prijzen te kennen. Door het voeren van een onderhandeling bereik je dan sneller resultaat. Echter, een gespecialiseerde inkoper is geen psychopaat, en haalt de trekker niet over zoals een veiling dat doet.

 Ik ben van mening dat alleen marktwerking leveranciers dwingt tot het innoveren van producten en diensten. Laat de markt dus voor je werken en laat je door een inkoopspecialist begeleiden.

INGEDEELD ONDER: , , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Tuut! Tuut! Dat is snel, lijkt …. wel

Toegevoegd op 07-01-2016 16:02:10 | Door

En meteen denk je aan die ene leverancier. Ik weet zeker dat je niet gedacht hebt aan de inkoper die deze leverancier (Overtoom) geselecteerd en gecontracteerd heeft. Dat ligt overigens niet eens aan de associatie die je automatisch legt maar ook aan het feit dat er geen inkoper is die een getekend contract met de gewenste nieuwe leverancier kan mailen zodra als je de telefoon neerlegt. Tijd om eens kritisch te gaan kijken naar de efficiëntie van de inkoper. Kan het niet allemaal een beetje sneller?

De taken van een inkoper in een inkoopproject zijn grofweg op te delen: in opstellen van het inkoopprojectplan, opstellen van een offerteaanvraag en versturen naar potentiele leveranciers, offertes beoordelen, een gunningsadvies opstellen, leverancier contracteren en het contract helpen implementeren. Uiteraard doet een inkoper dat niet alleen maar in samenwerking met de interne productspecialisten. Gemiddeld genomen is een inkoper circa 200 uur bezig met voorgenoemde taken in een inkooptraject van enige omvang. Per jaar doet een inkoper dus circa 8 inkoopprojecten. De gemiddelde doorlooptijd van een inkoopproject bedraagt ongeveer 6 maanden. Alles bij elkaar genomen komt er het nodige bij kijken om een nieuwe leverancier te laten leveren, kost het veel tijd (en niet alleen van de inkoper) en duurt het lang.

Maar hoeveel sneller en efficiënter zou het dan kunnen? Ik ben overtuigd dat een inkoopproject in 20 uur kan worden uitgevoerd bij een doorlooptijd van 6 weken. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet de inkoper gespecialiseerd zijn in een bepaalde productcategorie. Ten tweede moet de inkoper optimaal ondersteund worden door slimme inkoopsystemen. Ten derde moet de inkoper eerder opgedane kennis direct beschikbaar hebben in de eerder genoemde inkoopsystemen.

Een gespecialiseerde inkoper kent de markt, de producten of diensten en heeft snel toegang tot de interne organisatie. Hij weet daardoor wat eisen zijn en wat wensen. De focus komt daarmee direct op de wensen. Eigenlijk is al het andere al gereed en via inkoopsystemen beschikbaar. Geen onnodig tijdverlies met het bepalen van de scope, aantallen, volumes et cetera omdat het middels een spendmanagementtool in één druk op de knop beschikbaar is. Niet uren zoeken naar leveranciers en contactpersonen maar beschikken over een netwerk dat digitaal is ontsloten met behulp van tendersoftware: ready to rock & roll. Geen copy-paste fouten omdat alle documenten zoals offerteaanvraag, contracten en gunningsdocumenten beschikbaar zijn in templates.

Binnen Coppa zijn wij de uitdaging aangegaan om efficiënter en sneller te werken. De lolbroek die vond dat het afsluiten van een inkoopcontract met een inkoopcombinatie sneller is, hebben wij nog maar eens uitgelegd dat ons doel is om de beste prijs én de hoogste kwaliteit voor onze klanten te realiseren. En als hij liever verkoper van een inkoopcontract wilde zijn dat hij dan bij een andere organisatie in dienst moest treden: einde discussie.

De eerste aanbesteding binnen zes weken en met minder dan 20 uur inzet is gerealiseerd! Eén zwaluw maakt nog geen zomer maar we zijn op de goede weg. Als deze manier van werken u inspireert dan kan ik u verklappen dat het eerste wat wij gedaan hebben is: Stap 1: het schrijven van alle uren van onze interim inkopers per inkoopproject en deze vervolgens analyseren. Stap: 2 de verbeteringen doorvoeren is wat “pittiger” maar omdat het denken én doen in onze genen zit heb ik er alle vertrouwen in. Stap 3: Dat is snel lijkt Coppa wel!

INGEDEELD ONDER: , , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Stop op inhuur is een farce, grip krijgen op inhuur is noodzaak!

Toegevoegd op 17-07-2015 11:15:06 | Door

Als ik bij de presentatie van een inkoopbesparingsprogramma aankom bij de categorie inhuur dan overkomt het me met enige regelmaat dat de volgende opmerking gemaakt wordt: Sla deze categorie maar over, want wij hebben een stop op de inhuur van derden. Bij veel regionale zorginstellingen zien wij echter dat ingehuurd wordt van andere zorginstellingen of dat er geregeld ZZP-ers worden ingehuurd. Wat opvalt, is dat de tarieven die zorginstellingen betalen voor externen behoorlijk fluctueren. Soms betalen ze de hoofdprijs en soms een opslag op de cao. Het totale bedrag dat bijna alle zorginstellingen betalen aan derden is vaak indrukwekkend hoog, en veel hoger dan vooraf gedacht. Waar komt dat nu door en wat kunnen we er wel aan doen?

Onder het kopje Inhuur vallen veel meer professies dan vooraf verondersteld. Zo scoren laboranten, diëtisten, psychiaters en gipsmeesters hoog als het gaat om de hoeveelheid geld die aan derden wordt betaald. Vaak worden relaties uit het eigen netwerkt benaderd door de verantwoordelijk manager en is er sprake van een, zoals de Engelsen dat zo mooi stellen: a one horse race!. Dat heeft wel een prijsopdrijvend effect. Soms valt de inhuur van derden in het domein van de afdeling HR die vooral gebaat is bij het werven van een nieuwe professional en niet in eerste aanzet stil staat bij de financiële impact van tijdelijk inhuur.

Om inkoopafdelingen te helpen met grip te krijgen op de Inhuur en de afdeling HR te ontlasten heeft Coppa een marktplaats Inhuur in de zorg ontwikkeld waarvan zorginstellingen gratis gebruik kunnen maken. Om aan de behoefte van zorginstellingen tegemoet te komen, en gebaseerd op de inhuur van een doorsnee zorginstelling hebben wij de volgende typen inhuur onderscheiden:

 • Anesthesie
 • Diëtetiek
 • Facilitair
 • Financieel
 • Geriatrie
 • Gipsverband meesters
 • HRM
 • Inkoop
 • ICT
 • Kraamzorg
 • Laboranten
 • Medisch Specialisten
 • Psychiatrie
 • Thuiszorg
 • Verpleegkundig
 • Zorgmanagement

Leveranciers kunnen zich gratis kwalificeren op bovenstaande gebieden. Zorginstellingen kunnen gratis een aanvraag plaatsen die automatisch aan alle gekwalificeerde leveranciers wordt aangeboden. De leveranciers bieden vervolgens cv’s aan op basis van de uitvraag en daarvan wordt met een selectie intake gesprekken gevoerd door de zorginstelling. De beste kandidaat wint en het marktmechanisme zorgt voor een marktconforme prijs. Simpel, eenvoudig en snel grip op de inhuur van derden! En oh ja, de beste besparing is niet inhuren en niet in dienstnemen…..

 

INGEDEELD ONDER: , , , | THEMA:  Geen | PROJECT:  Geen

Nieuwsberichten

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

Toegevoegd op 20-07-2017 09:47:59 | Door

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter beperkt en een hoofd inkoop moet slimme keuzes maken hoe om te gaan met de schaarse inkoopcapaciteit. Door de inzet van services en oplossingen die anderen al bedacht hebben kunnen inkopers hun slagkracht vergroten.

Het leren van anderen en oplossingen kunnen toepassen in uw instelling staat centraal op deze inkoop in de zorg dag.

Drie partijen (Coppa, Proquro en Negometrix) actief in het inkooplandschap in de Nederlandse zorg willen u meenemen in de oplossingen die vandaag de dag beschikbaar zijn, onderbouwd door concrete praktijkervaringen van de zorg uit de zorg.
Het event vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017 in Hilversum.

De voorbereidingen zijn nog in volle gang en we zullen spoedig het programma bekendmaken. Wilt u als eerste op de hoogte gehouden worden van dit evenement? Laat uw e-mailadres dan achter op www.inkoopindezorgdag.nl.

Dus reserveer de datum alvast in uw agenda en houdt uw mailbox in de gaten voor updates.
https://inkoopindezorgdag.nl/

Coppa en CBP gaan samen verder!

Toegevoegd op 03-07-2017 10:40:55 | Door

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten. Coppa is ook actief bij gemeenten en CBP ook in de zorg. Door nu samen verder te gaan en krachten te bundelen, worden deze markten nog beter bediend met de kennis en ervaring die Coppa en CBP hebben.

Tot slot: De nieuwe organisatie bestaat uit 80 medewerkers.

Coppa en CBP: Samen, Sterker, Beter!

Download het Persbericht 3 juli 2017 hier.

Zie ook de website van CBP: www.cbp.nl

 

 

Congres Finance in de zorg

Toegevoegd op 18-05-2016 09:22:55 | Door

Dinsdag 24 mei is het congres Finance in de zorg met als thema Doelmatig financieel management in de zorg.  Wij sponsoren dat congres en één van onze klanten (HVO Querido) voor wie wij de inkoop verzorgen spreekt daarover. Mocht je het leuk vinden om het congres te bezoeken dan bieden wij graag de mogelijkheid om met korting het congres te bezoeken. Je kan je aanmelden op www.financeindezorg.nl en inschrijven met code FINZ16-CP50.

 

Proquro in de zorg gebruikersgroep

Toegevoegd op 10-03-2016 13:21:11 | Door

Op 10 maart heeft Coppa andere gebruikers van Proquro in de zorg uitgenodigd om een gebruikersgroep te formeren. Als enthousiast gebruiker van Proquro willen wij graag onze kennis delen met anderen en van anderen weer leren. Samen Proquro voor de zorg blijven ontwikkelen staat daarbij centraal.

Persbericht: Wilgaerden besteedt inkoop uit aan Coppa

Toegevoegd op 15-01-2016 12:59:14 | Door

PERSBERICHT: Coppa Arnhem

Zorginstelling Wilgaerden in Hoorn besteedt haar inkoop uit aan Coppa

Wilgaerden verwacht met het uitbesteden van inkoop aan Coppa de kwaliteit van haar inkoopfunctie te verhogen

Vandaag hebben Coppa, een inkoopbureau gespecialiseerd in de zorg, en Wilgaerden een vijfjarige overeenkomst getekend waarin Coppa alle tactische en operationele inkoopprocessen als ook de crediteuren administratie voor Wilgaerden gaat verzorgen.

Iris van Bennekom, voorzitter Raad van Bestuur van Wilgaerden, licht de keuze voor Coppa toe: ‘Coppa is het enige bureau met aantoonbare ervaring op de inkoopdienstverlening die wij zoeken. In het selectieproces waarbij wij meerdere inkoopbureaus hebben benaderd konden zij altijd snel en concreet laten zien waar wij behoefte aan hebben: hoogwaardige inkoopdienstverlening ter ondersteuning van onze zelfsturende teams’.

Bas Bouwman, partner en oprichter van Coppa, ziet met de ondertekening van de overeenkomst met Wilgaerden de leidende positie van Coppa in de zorg bevestigd: ‘Wij blijven onze dienstverlening continu verbeteren door te investeren in inkoopprofessionals en slimme ICT die de zorg ondersteunt. Onze inkoopadviseurs zijn gespecialiseerd in inkoopcategorieën zoals medische disposables en ICT. Deze expertise komt allemaal beschikbaar voor Wilgaerden waardoor ze de beste contracten met leveranciers kunnen afsluiten. Ook kunnen wij de inkoopkracht van alle ziekenhuizen en zorginstellingen bundelen waardoor wij nog betere contracten kunnen afsluiten’.

Jeroen Meijer, partner bij Coppa, over het succes van Coppa: ‘Wij verleiden klanten om gebruik te maken van de leveranciers die wij gezamenlijk hebben geselecteerd. Zo profiteert iedereen: leverancier en opdrachtgever’.

 

Wilgaerden en Coppa tekenen vijfjarige overeenkomst

Toegevoegd op 14-01-2016 17:42:38 | Door

Wilgaerden uit Hoorn besteedt de komende 5 jaar inkoop en crediteurenadministratie uit aan Coppa. Hier ondertekenen Iris van Bennekom, Bas Bouwman en Jeroen Meijer de overeenkomst.

Wilgaerde Coppa tekenen overeenkomst

Vacature Junior Consultant Recruiter VERVULD

Toegevoegd op 02-11-2015 16:53:49 | Door

Om onze groei te verwezenlijken zijn wij op zoek naar een junior consultant recruiter. Als junior consultant recruiter werk je nauw samen met een partner om de steeds verder toenemende vraag naar interim inkoopprofessionals te beantwoorden. Klik Vacature recruiter om de inhoud van de vacature te bestuderen.

Coppa lanceert marktplaats inhuur in de zorg

Toegevoegd op 17-07-2015 09:56:22 | Door

Een aantal ziekenhuizen, V&V, GGZ, RIBW en jeugdzorg instellingen hebben hun inkoopfunctie uitbesteed aan Coppa. Voor de categorie Inhuur derden heeft Coppa een marktplaats “Inhuur in de zorg”  ingericht waarop zij aanvragen uitzet. Deze kunnen zowel medisch als niet medisch van aard zijn. Bent u geïnteresseerd als leverancier of als zorginstelling klik dan voor Extra informatie inhuur in de zorg.

 

Whitepaper: 8 Dingen die je moet weten over uitbesteden van inkoop

Toegevoegd op 27-03-2015 14:11:45 | Door

Inkoop uitbesteden is nieuw, inkoop uitbesteden is hip, inkoop uitbesteden in de zorg gebeurt. Jeroen Meijer en Bas Bouwman hebben de Whitepaper: “8 Dingen die je moet weten over uitbesteden van inkoop” gepubliceerd. Klik hier om: De acht dingen die je wilt weten over het uitbesteden van inkoop in de zorg paper te downloaden.

Coppa sponsort Zorgvisie facility congres

Toegevoegd op 27-03-2015 09:43:16 | Door

Coppa sponsort het Zorgvisie facility congres. Op dit congres willen wij het uitbesteden van inkoop op de kaart zetten. Hiervoor zal een workshop georganiseerd worden op het congres.

 

 

5 Maart Ronde tafel: Evaluatie inkoopsamenwerking

Toegevoegd op 24-02-2015 12:54:06 | Door

Op 5 maart organiseert Coppa de derde en laatste Ronde tafel met als thema “Evaluatie Inkoopsamenwerking” in Amsterdam. Deze ronde tafel voor hoofden inkoop en facilitair managers en financieel manager, is bedoeld om gezamenlijk succes en falen van inkoopsamenwerking te evalueren en hieruit lessen te trekken.

De ronde tafel bijeenkomst is van 14.00 uur-17.00 uur in ’t Blauwe Theehuis in Amsterdam (Vondelpark).

Het is een interactieve bijeenkomst met als doel na te denken over welke inkoopcombinatie de grootste bijdrage kan leveren aan uw zorginstelling.

Programma:

14.00 Welkom

14.15 Overview van inkoopsamenwerkingen in de zorg

Gevolgd door een discussie over het succes en falen van de bestaande inkoopcombinaties in NL, ervaringen van de deelnemers.

14.50 Duiding van Dr. J.H. Meijer over het ontbreken van succesvolle inkoopcombinaties in NL

15:30 Presentatie Uitbesteden Inkoopfunctie: ervaringen van West Fries Gasthuis, Saxenburgh Groep en HVO Querido.

16:15 Afsluiting met een hapje en een drankje

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen en in de doelgroep vallen, neem dan gerust contact op met Elvira.van.der.Gaag@coppa.nl of bel 026 365 33 94

Zsolt Horvath business development manager

Toegevoegd op 12-01-2015 14:47:37 | Door

Per 1 januari is Zsolt Horvath business development manager binnen Coppa. Zsolt zal zich gaan richten op het verwerven van interim inkoopopdrachten en inkoopprojecten. Daarnaast zal Zsolt ook middels zijn enorme netwerk invulling geven aan de werving & selectie behoeften die leven bij onze opdrachtgevers.

Coppa Facebook

Toegevoegd op 24-10-2014 14:43:55 | Door

Coppa Facebook in een nieuw jasje. Check https://www.facebook.com/CoppaConsultancy

Inkoopsamenwerking: een evaluatie.

Toegevoegd op 25-08-2014 13:55:50 | Door

Coppa organiseert op 8 oktober en 5 november 2014 twee ronde tafel bijeenkomsten over het succes van inkoopsamenwerking in de zorg. De ronde tafel bijeenkomst begint om 15.00 op het kantoor van Coppa in Arnhem aan de Ijsselburcht 3. Het is een interactieve bijeenkomst met als doel na te denken over welke inkoopcombinatie de grootste bijdrage kan leveren aan uw zorginstelling.

U kunt zich aanmelden via info@coppa.nl.

Het programma is als volgt:

15.00 Welkom

15.10 Overview van inkoopsamenwerkingen in de zorg

Gevolgd door een discussie over het succes en falen van de bestaande inkoopcombinaties in NL, ervaringen van de deelnemers

15:50 Duiding van Dr. J.H. Meijer over het ontbreken van succesvolle inkoopcombinaties in NL

16:15 Presentatie Uitbesteden Inkoopfunctie: ervaringen van Westfriesgasthuis, Saxenburgh Groep en HVO Querido.

16:45 Discussie over de verschillen tussen Intrakoop en Coppa propositie.

17:15 Afsluiting met een hapje en een drankje

 

 

Gezocht trainees

Toegevoegd op 13-06-2014 14:11:37 | Door

Na de zomer willen de drie partners (Bas Bouwman, Jeroen Meijer en Paul Gelderman) ieder graag weer een junior consultant toevoegen ter ondersteuning van hun adviespraktijk. Daarom zijn wij opzoek naar drie trainees die na drie maanden kunnen doorgroeien naar de functie van junior consultant. Wij zijn opzoek naar een man/vrouw die het beste uit zichzelf wil halen, gedrevenheid is dan ook een must. Als je op zoek bent naar een uitdaging en zelfstandig creatief kunt opereren dan ben je bij ons aan het goede adres. Zijn bovengenoemde eigenschappen aangevuld met een universitaire studie dan maken wij graag kennis met je!

Wat zijn de activiteiten?
Als junior consultant help je klanten bij het ontwikkelen van kennis, het opzetten van activiteiten en het succesvol realiseren van projecten op het gebied inkoop, logistiek en samenwerking. Een junior consultant inkoop en logistiek wordt ingezet voor projecten als bijvoorbeeld:

 • het inrichten en opzetten van inkooporganisaties;
 • het uitvoeren van inkoopscan;
 • het begeleiden bij e-procurement vraagstukken;
 • het definiëren en realiseren van logistieke procesverbeteringen;
 • het verbeteren van zorglogistieke processen;
 • het ondersteunen bij Europese aanbestedingen;
 • het uitvoeren van contract compliancy recovery audits.

Je opereert veelal op locatie van de klant en kan continu blijven leren van de partner die jou begeleidt. Als onderdeel van het projectteam vorm je een belangrijke factor in het welslagen van een project.

Naar wie zijn wij op zoek?

 • “high potential” met een afgeronde (technische) bedrijfskundige academisch opleiding;
 • Spreekt naast Engels en Nederlands nog een derde taal bij voorkeur Duits maar Spaans en Frans zijn ook wenselijk;
 • Heeft een natuurlijke affiniteit met juridische vraagstukken;
 • Staat bekend bij collega’s om zijn of haar data-crunch vaardigheden;
 • Heeft een ongekende arbeidsethos;
 • Commiteert zich aan de klant en maakt waar wat is toegezegd;
 • Heeft een aantoonbare winnaars mentaliteit.

Wat bieden wij?
Wij bieden een interessante zelfstandige functie binnen een professionele werkomgeving. Hierbij word je ingeschakeld voor uitdagende en innovatieve projecten bij gerenommeerde organisaties in de zorgsector, industrie en overheid. Coppa faciliteert de middelen die het werk van een consultant mogelijk maken. Salariëring is afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding.

Meer info
Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun je contact opnemen met Bas Bouwman tel. 06 511 959 07 of per e-mail: bas.bouwman@coppa.nl.

Vacature Inkoper focus medisch

Toegevoegd op 23-12-2013 11:25:24 | Door

Wij zijn op zoek naar een inkoper met een specialisatie op het gebied medisch. Het betreft een zorggroep met een ziekenhuis en meerdere verpleeghuizen in het oosten van het land. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas Bouwman via bas.bouwman@coppa.nl of 06 511 959 07.

Bas Bouwman

Sociale media

 
     

Laatste Tweets

Tweet

Tags

ziekenhuis bas bouwman Junior consultant inkoopsamenwerking worldclasshealthcare ok-benchmark contractmanagement Audit besparingen duurzaam mvo mvi patientenlogistiek ziekenhuizen inkoop

  Projecten

 • Optimalisatie van het inkoopproces

  Het optimaliseren van het inkoopproces voor de grootste aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp XONAR in Limburg. Dit werd door een aantal Coppa

 • Uitbesteden van inkoopfunctie

  Samen met een team van Coppa collega's en klanten het overnemen van de inkoopfunctie. Zowel tactische, operationele, factuurcontrole en de

 • Contract Compliancy audits

  Het auditen van diverse maincontractors voor Olie, Chemie en Mining bedrijven samen met onze collega's van CC&A. Leuke opdrachten in

 • Implementatie Proquro

  Het implementeren van Proquro voor een grote zorginstelling in Amsterdam Cordaan samen met Kim Moekotte, Carlijn Jurgens, Mark Groen en Lianne

 • Europese aanbesteding centrale overheid

  Uitvoering van een Europese aanbesteding voor een ministerie om te komen tot een raamovereenkomst met een Tekstbureau.