MVO beleid

MVO beleid Coppa

Hoe richt je People, Planet en Profit zo in dat het tot een win-win-situatie leidt? In de dynamiek en de interactie tussen de 3 P’s ligt volgens Coppa de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar denken we binnen Coppa continu over na.

People:

Bij het inplannen van projecten voor onze medewerkers is de woon-werk afstand een belangrijk criterium. Wij proberen de reisafstand en reisduur van onze medewerkers zoveel als mogelijk te beperken. Hiermee leveren we tevens een bijdrage aan het verzachten van de files en het verminderen van de CO2 uitstoot. Thuiswerken wordt gestimuleerd en onze medewerkers beschikken over de mogelijkheid om vanuit thuisverbinding te maken met het Coppa netwerk.

Een ander belangrijk ‘People’-aspect is ons streven naar diversiteit in de samenstelling van ons personeelsbestand. Een grotere verscheidenheid aan medewerkers leidt in onze visie tot vergroting van onze creativiteit en een inspirerende werkomgeving.

Planet:

Naast de bovengenomede reductie van CO2 uitstoot, promoten wij binnen Coppa om verstandig met energie om te gaan. Zo streven wij naar  een groen wagenpark. Coppa is bereid hierin te investeren en vraagt aan haar medewerkers dit ook te doen. Hoewel onze medewerkers een leaseauto tot hun beschikking hebben, biedt Coppa ook de mogelijkheid met de trein te reizen indien de situatie hier om vraagt. Daar waar thuiswerken mogelijk is wordt dit gepromoot.

Profit:

Wij monitoren of de acties die wij uitvoeren ook ten aanzien van People en Planet ook resulteren in een gezonde bedrijfsvoering voor Coppa.Het vinden van de  juiste balans in het uitvoeren van een MVI is een prioriteit van het Management van Coppa.

Daarnaast zijn wij op dit moment in overleg om de inkoop voor een ziekenhuis in Afrika te ondersteunen. Dit is een project waarin wij onze kennis en kunde maximaal kunnen laten renderen. Een gedeelte van de profit van Coppa wordt aangewend om dergelijke projecten uit te kunnen voeren.

Focus op MVI/MVO binnen Coppa:

Met de indiensttreding(2009) van inkoophoogleraar Bart Vos, richt Coppa zich nadrukkelijk op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Samen met Bart Vos geeft Coppa invulling aan het thema MVI. In samenwerking met de Nevi geeft Bart Vos regelmatig presentaties over dit thema in het hele land.

Binnen Coppa geloven we dat de betrokkenheid van onze medewerkers van essentieel belang is voor het realiseren van maatschappelijk verantwoorde maatregelen.  De volgende drie thema’s staan binnen Coppa centraal:

 1. life-work balance;
 2. ethisch verantwoord;
 3. duurzaamheid.

Voor onze medewerkers hebben wij interne workshops georganiseerd om deze thema’s verder uit te werken. Op basis van deze workshops hebben wij de volgende richtlijnen voor Coppa medewerkers opgesteld.

 • Er gelden duidelijke ethische normen waarbinnen gehandeld moet worden zowel op het zakelijk vlak als in de omgang met collegae;
 • Thuiswerken wordt gestimuleerd;
 • Bij lange reisafstanden hebben medewerkers de mogelijkheid om te overnachten;
 • Het bevorderen van carpooling (transparante agenda’s);
 • Door middel van flexibele werktijden proberen wij bij te dragen aan filevermijding en reistijdreductie;
 • Waar mogelijk wordt reizen met het openbaar vervoer gestimuleerd;
 • Verder verduurzamen van het wagenpark (+ A-label);
 • Scheiding van afval in verschillende stromen;
 • Papierloos werken;
 • Prioriteren van de sociale thema’s patiëntenlogistiek, duurzaam inkopen en Green IT.

Naast de interne initiatieven, onderscheid Coppa zich ook extern op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De kwaliteit en het kostenniveau van de Nederlandse gezondheidszorg optimaliseren heeft al jaren een hoge prioriteit binnen Coppa.

Tot slot willen wij nog opmerken dat wij CO2 neutraal werken en in 2012 en onze klanten stimuleren om het MVI Manifest te ondertekenen (http://www.nevi.nl/dossiers/mvi).

Laatste nieuws

Symposium over het landelijk Implantatenregister

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter

Coppa en CBP gaan samen verder!

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten.

Laatste blogs

Gratis spendanalyses!

Contractmanagement in het Sociaal domein

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand