Overheid

De groep interim professionals ondersteunt de rijksoverheid, ZBO’s en gemeenten bij Europese aanbestedingen en het inrichten van inkooporganisaties en inkoopcombinaties. Onze professionals worden of op uurbasis ingehuurd of voeren het project uit tegen een vooraf overeengekomen projectprijs.

Onze groep interim professionals bestaat uit senior inkoopadviseurs aangevuld met projectsecretarissen die zorgdragen voor de administratieve afhandeling en ondersteuning. Bij de uitvoering van hun opdrachten kan het team gebruik maken van de Negometrix omgeving ter ondersteuning van de Europese aanbesteding. Met deze omgeving kan een Europese aanbesteding gestructureerd worden uitgevoerd en zijn de wettelijke termijnen en aanbestedingsregels geborgd. Bovendien kunnen wij kostenefficiënt Europese aanbestedingen uitvoeren voor opdrachtgevers omdat wij plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken.

Met een aantal grote opdrachtgevers hebben wij mantelovereenkomsten afgesloten. Met deze overeenkomsten willen wij langdurige relaties met onze opdrachtgevers aangaan zodat we hen nog beter van dienst kunnen zijn. Wij zijn daardoor bekend met hun werkwijzen en interne klanten; ook kunnen onze opdrachtgevers beschikken over een vast team van Coppa inkoopadviseurs en projectsecretaris(sen).

Wij realiseren ons dat onze opdrachtgevers steeds specialistische kennis vragen voor de uitvoering van steeds complexere aanbestedingen. Om aan deze behoefte te voldoen werken wij met een groep van zorgvuldig geselecteerde ZZP-ers die voldoen aan dezelfde eisen als onze eigen interim professionals.

Binnen de overheid zijn doelmatigheid en transparantie belangrijke doelstellingen waar Coppa een goede bijdrage aan kan leveren. Daarnaast is er een steeds grotere noodzaak duurzaam in te kopen. Coppa heeft een duidelijke visie op dit gebied en gaat graag samen met u de dialoog aan om duurzaam inkopen vorm te geven, binnen en buiten uw organisatie.

Laatste nieuws

Symposium over het landelijk Implantatenregister

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter

Coppa en CBP gaan samen verder!

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten.

Laatste blogs

Gratis spendanalyses!

Contractmanagement in het Sociaal domein

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand