Zorg

De adviesgroep zorg is onder te verdelen in een groep die sterk gefocused is op sourcingsvraagstukken en een groep die gespecialiseerd is in patiëntenlogistiek en optimalisatie OK-planning. Onze adviesopdrachten voeren wij uit voor ziekenhuizen, verpleeg-, verzorg- en thuiszorgorganisaties en GGZ instellingen. Over de afgelopen jaren hebben wij bij meer dan 100 instellingen succesvol geadviseerd inzake inkoop en logistieke vraagstukken. Bij al onze opdrachten in de zorg staat altijd centraal hoe wij meer uit het beschikbare budget en menselijk kapitaal kunnen halen zodat opdrachtgevers uiteindelijke betere zorg kunnen leveren.

Coppa is 2012 gestart met een uitgebreid verbeterprogramma onder de noemer World Class Healthcare. Het is onze missie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de geleverde zorg in Nederland. Daarom investeren we vanuit ons bedrijf tijd en geld in onderzoeken en innovatieve trajecten in de zorg.

Onze dienstverlening in de zorg:

Sourcing
Centraal bij sourcing staat de vraag: zelf doen, uitbesteden of samenwerken met partners. Deze vraag werd eerst gesteld bij minder complexe diensten als voeding, schoonmaak en beveiliging. Ondertussen speelt deze vraag bij veel van onze opdrachtgevers ook ten aanzien van goederenlogistiek, centrale sterilisatie afdeling, inkoop en ICT. We zien dat de vraag steeds meer opschuift naar het primaire proces, de zorg. Het sourcingsvraagstuk speelt daardoor ook ten aanzien van de apotheek, laboratoria, fysiotherapie en diagnostiek. Aardig detail is dat er ook weer inbesteed wordt, omdat ICT-oplossingen een aantal diensten sterk vereenvoudigd heeft; een voorbeeld daarvan is de salarisadministratie.

Patiëntenlogistiek
Centraal bij patiëntenlogistiek staat de doelstelling om de patiënt op het juiste moment de juiste zorg te verlenen. Daarmee heeft patiëntenlogistiek een duidelijke kwalitatieve inslag waarbij de patiënt centraal staat. Bijkomend effect is dat wij optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen en de capaciteiten op elkaar afstemmen. Het reduceren van de ligduur is daarbij een belangrijk effect. Coppa hanteert hiervoor een combinatie van ToC (Theory of Constraints), Lean en gezond verstand.

OK-Planning
Bij meerdere ziekenhuizen is Coppa actief om de benutting en bezetting van de OK’s te optimaliseren. Hierbij doen wij analyses naar de huidige verstoringen in de planning en analyseren we volgens welke planningsregels wordt gewerkt. Doorgaans zien we een sterk decentraal doorgevoerde planning op specialisme niveau zonder duidelijke centrale afstemming. Op basis van onze grondige analyses doen wij voorstellen om de planningsmethodiek te verbeteren. Bovendien maken wij graag ´onze handen vuil´ om deze verbetervoorstellen ook samen met de betrokken OK-collega’s te implementeren. Dit leidt uiteindelijk tot een betere benutting en dus een hogere omzet op de OK’s.

Inkoopbesparingsprogramma
Coppa heeft bij meer dan 40 zorginstellingen in de afgelopen jaren succesvol grote inkoopbesparingsprogramma’s uitgevoerd. Door onze accurate marktkennis van alle productgroepen, kunt u erop vertrouwen dat geïdentificeerde besparingen behaald of overtroffen worden. Van het inkopen van pacemakers tot geneesmiddelen, de markt heeft voor Coppa geen geheimen meer. Coppa voert eerst een spendanalyse uit om het besparingspotentieel te definiëren. Samen met u stellen we vervolgens een besparingsprogramma op die door onze consultants uitgevoerd of begeleid worden.

Ziekenhuislogistiek
Ziekenhuislogistiek heeft te maken met de inrichting en managen van fysieke stromen in ziekenhuizen. Je kan hierbij denken aan het magazijn, goederenontvangst en fijndistributie maar ook aan de centrale sterilisatie afdeling. Bij ons staat beschikbaarheid voorop en daarna pas de kosten. Onze adviespraktijk richt zich in het bijzonder op die stromen die het primaire proces direct raken en dan vooral de OK.

Laatste nieuws

Symposium over het landelijk Implantatenregister

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter

Coppa en CBP gaan samen verder!

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten.

Laatste blogs

Gratis spendanalyses!

Contractmanagement in het Sociaal domein

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand