Hoe kunnen zorgorganisaties slimmer en zuiniger inkopen?

Toegevoegd op 22-09-2016 15:05:28 | Door nadia-urich

Het ministerie van VWS stelt een subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die willen onderzoeken hoe zij de inkoop van goederen en diensten verder kunnen professionaliseren. 

 

Onder inkoop verstaan we: de aanschaf van alle goederen en diensten waar een factuur tegenover staat. Het professionaliseren van de inkoop kan een organisatie veel besparingen kan opleveren. Ook kan het ervoor zorgen dat de inkoop het primair proces beter ondersteunt. Daarom stelt het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar om een inkoopanalyse te laten uitvoeren. Voorwaarden om van deze subsidie gebruik te maken:

  • uw organisatie heeft een omzet van > 10 miljoen;
  • uw organisatie is Wlz-gefinancierd;
  • u heeft bestuurlijk commitment.

Stap 1: quick scan

Als uw organisatie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u zich allereerst aanmelden voor een quick scan. Daaruit moet blijken of er daadwerkelijk een besparingspotentieel ligt door het verbeteren van de inkoopfunctie. Deze quick scan laat zien welke mate van inkoopvolwassenheid uw organisatie heeft bereikt.

Stap 2: gedetailleerde inkoopanalyse

Op basis van de quick scan wordt vervolgens een beperkt aantal organisaties uitgenodigd om een gedetailleerde inkoopanalyse te laten uitvoeren door een onafhankelijk inkoopadviesbureau. Op basis van deze analyse kunt u vervolgens stappen zetten om het verbeterpotentieel te verzilveren.

Subsidie

VWS stelt een bijdrage beschikbaar voor twintig inkoopanalyses bij Wlz-gefinancierde organisaties. Die bijdrage houdt in: vijftig procent van de externe kosten met een maximum van €10.000,-. De externe kosten zitten hem met name in de kosten die worden gemaakt voor het inkoopadviesbureau. De subsidie is tot eind 2016 beschikbaar. Afgesproken is dat VWS geen recht heeft op inhoudelijke informatie uit de inkoopanalyses.

Om voor deze financiële bijdrage in aanmerking te komen, stelt VWS de voorwaarde dat uw organisatie een inkoopanalyse laat uitvoeren door een onafhankelijk inkoopadviesbureau, conform een vooraf vastgestelde methodiek. Deelnemers zijn vrij in de keuze van een bureau. De analyse zal ten minste een scherp zicht op het incidentele en structurele besparingspotentieel moeten opleveren.

Tegenprestatie

Een andere subsidievoorwaarde is dat uw organisatie als tegenprestatie minimaal twee bijeenkomsten organiseert om uw ervaringen met andere organisaties te delen. De eerste bijeenkomst organiseert u kort nadat de inkoopanalyse is uitgevoerd. De tweede bijeenkomst organiseert u na enkele maanden als het traject van inkoopverbetering begint te renderen. De bestuurder die de inkoop in de portefeuille heeft, nodigt hiervoor collega-instellingen uit op het niveau van raden van bestuur, directeuren en managers servicebedrijf. Het hele traject vereist dus ook een bestuurlijk commitment.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u terecht bij Albert Popken (albert.popken@coppa.nl) en Nadia Urich (nadia.urich@coppa.nl) bereikbaar op 085-0410050.

Geen | THEMA: Thema Inkoop, Thema Zorg, | PROJECT :

Nadia Urich

Nadia heeft ruim tien jaar ervaring opgedaan bij gerenommeerde dienstverleners (o.a. Hays, Eiffel Yacht en Benefit) op het gebied van detachering, werving & selectie en interim. Ze heeft zowel ervaring in recruitment als accountmanagement. De laatste jaren vooral gericht op de vakgebieden inkoop en supply chain management. Ze heeft een oprechte interesse in mensen en organisaties. De spil zijn tussen de (interne) opdrachtgever en de professional is haar kracht. Het is voor haar een uitdaging om de beste oplossing te bieden zonder de belangen van alle stakeholders uit het oog te verliezen. Ze heeft het vermogen om op alle niveaus binnen een organisatie te communiceren. In gesprek met de opdrachtgever probeert ze altijd de drijfveren van de ander te ontdekken. Haar passie is om het beste uit mensen en organisaties te halen. Ze staat voor het binden, boeien en laten bloeien van talent en het realiseren van een tevreden klant. Naast haar rol als accountmanager is zij actief als bestuurslid voor NEVI Kring Oost. Ook als vrijwilliger is zij actief in de rol van bestuurslid voor KWF Kankerbestrijding voor afdeling Arnhem.