Interim Inkoop in de Zorg

Coppa is al jaren toonaangevend in interim inkoop in de zorg waarbij geen inkoopcategorie voor ons onbekend is. Coppa heeft interim inkoopopdrachten uitgevoerd bij meer dan 100 zorginstellingen (zowel VVT, GGZ als ziekenhuizen).

De dienstverlening kan bestaan uit:

 • Centrale nieuwe contracten afsluiten om besparingen te realiseren, leveranciersaantallen te reduceren en meer eenheid binnen de gehele organisatie aan te brengen;
 • Besparingsmogelijkheden identificeren door een spendanalyse uit te voeren;
 • Ondersteunen om een professionele inkoopafdeling op te zetten of inkoopafdelingen ondersteunen verder te professionaliseren;
 • Specifieke categorieën op te pakken waar bepaalde kennis van de markt noodzakelijk is die binnen een organisatie zelf niet aanwezig is.

Door onze jarenlange ervaring met interim inkoop in de zorg hebben wij ons kunnen ontwikkelen tot inkopers die gespecialiseerd zijn in de meer complexe, politiek gevoelige inkoopcategorieën.

Medische categorieën:

 1. Heup-, knie- en schouderprothesen
 2. Pacemakers en ICD’s
 3. Stents, hart & vaatprothesen
 4. Hechtmateriaal
 5. Spuiten & Naalden
 6. Dialyse
 7. Toedieningsystemen
 8. Geneesmiddelen
 9. Laboratoria
 10. Katheters en sondes
 11. Instrumentarium
 12. Verband
 13. Medische gassen

Algemene categorieën:

 1. Linnen & reiniging
 2. Schoonmaak
 3. Voeding
 4. Beveiliging
 5. Bouwkundige en installatietechnisch onderhoud
 6. Afvalverwijdering
 7. ICT
 8. Nieuwbouw

 

Onze interim inkoopprofessionals kunnen bij het uitvoeren van hun inkoopprojecten gebruik maken van de software van Negometrix, een online selectie en veilingstool.

U kunt onze inkoopprofessionals inhuren voor een vast aantal dagen in de week, per project al dan niet met een resultaat afhankelijke beloning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas Bouwman  op +31 6 51195907 of per e-mail bas.bouwman@coppa.nl.

Laatste nieuws

Verse streekproducten voor cliënten Wilgaerden

René Sassen (senior inkoopprofessional van Coppa) heeft Wilgaerden (ouderenzorg West-Friesland) geholpen om te komen tot een leveringscontract voor een nieuw

Hoe kunnen zorgorganisaties slimmer en zuiniger inkopen?

Het ministerie van VWS stelt een subsidie beschikbaar voor zorgorganisaties die willen onderzoeken hoe zij de inkoop van goederen en

Congres Finance in de zorg

Dinsdag 24 mei is het congres Finance in de zorg met als thema Doelmatig financieel management in de zorg.  Wij

Laatste blogs

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand

Verse streekproducten voor cliënten Wilgaerden

René Sassen (senior inkoopprofessional van Coppa) heeft Wilgaerden (ouderenzorg

All-in, blind commitment

Blind commitment geven