Interim Inkoop in de Zorg

Coppa is al jaren toonaangevend in interim inkoop in de zorg waarbij geen inkoopcategorie voor ons onbekend is. Coppa heeft interim inkoopopdrachten uitgevoerd bij meer dan 100 zorginstellingen (zowel VVT, GGZ als ziekenhuizen).

De dienstverlening kan bestaan uit:

 • Centrale nieuwe contracten afsluiten om besparingen te realiseren, leveranciersaantallen te reduceren en meer eenheid binnen de gehele organisatie aan te brengen;
 • Besparingsmogelijkheden identificeren door een spendanalyse uit te voeren;
 • Ondersteunen om een professionele inkoopafdeling op te zetten of inkoopafdelingen ondersteunen verder te professionaliseren;
 • Specifieke categorieën op te pakken waar bepaalde kennis van de markt noodzakelijk is die binnen een organisatie zelf niet aanwezig is.

Door onze jarenlange ervaring met interim inkoop in de zorg hebben wij ons kunnen ontwikkelen tot inkopers die gespecialiseerd zijn in de meer complexe, politiek gevoelige inkoopcategorieën.

Medische categorieën:

 1. Heup-, knie- en schouderprothesen
 2. Pacemakers en ICD’s
 3. Stents, hart & vaatprothesen
 4. Hechtmateriaal
 5. Spuiten & Naalden
 6. Dialyse
 7. Toedieningsystemen
 8. Geneesmiddelen
 9. Laboratoria
 10. Katheters en sondes
 11. Instrumentarium
 12. Verband
 13. Medische gassen

Algemene categorieën:

 1. Linnen & reiniging
 2. Schoonmaak
 3. Voeding
 4. Beveiliging
 5. Bouwkundige en installatietechnisch onderhoud
 6. Afvalverwijdering
 7. ICT
 8. Nieuwbouw

 

Onze interim inkoopprofessionals kunnen bij het uitvoeren van hun inkoopprojecten gebruik maken van de software van Negometrix, een online selectie en veilingstool.

U kunt onze inkoopprofessionals inhuren voor een vast aantal dagen in de week, per project al dan niet met een resultaat afhankelijke beloning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas Bouwman  op +31 6 51195907 of per e-mail bas.bouwman@coppa.nl.

Laatste nieuws

Symposium over het landelijk Implantatenregister

Op dinsdag 30 januari jl. organiseerde de NVZ samen met het Westfriesgasthuis het symposium over het implantatenregister (LIR) dat per

10 oktober 2017: Inkoop in de Zorg Dag

De zorg is in verandering en inkoop kan daar een enorme bijdrage in leveren. De middelen van inkoop zijn echter

Coppa en CBP gaan samen verder!

Beide organisaties zijn deskundig in inkoopadvies in hun specifieke markten. Coppa is vooral actief in de zorg en CBP bij gemeenten.

Laatste blogs

Gratis spendanalyses!

Contractmanagement in het Sociaal domein

12 gemeenten in Gelderland hebben hun krachten gebundeld om het Sociaal

Have a little faith in me

In een wereld waarin klanten en leveranciers steeds makkelijker op afstand